Điều khoảng và Chính sách

Quy định chung

Công ty TNHH SIGMABOND – gọi tắt là SigmaBond – tôn trọng sự riêng tư của bất kỳ ai ghé thăm trang web của chúng tôi. Các dịch vụ của SigmaBond được cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ sự thay đổi nào về “chính sách bảo mật” của chúng tôi sẽ được cập nhật lên trang này. Quy định này không áp dụng cho các trang web của đối tác thứ ba.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu do khách hàng gửi trên server.

Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào những mục đích hợp pháp.

Thu thập, sử dụng và xử lý các dữ liệu cá nhân

Với mục đích cải thiện dịch vụ và phục vụ một cách tốt nhất, khi truy cập vào trang web của chúng tôi, một số thông tin cơ bản sẽ tự động được lưu lại trên máy chủ.

Những dữ liệu này được thu thập, xử lý và sử dụng phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu của các quốc gia đang đặt văn phòng của bộ phận chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ này.

Bạn không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để sử dụng trang web này. Nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi các thông tin về bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các thông tin cho mục đích hỗ trợ bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Thông thường, những mục đích này bao gồm:

  • Cung cấp và quản lý các dịch vụ của chúng tôi đến bạn;
  • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;
  • Cung cấp cho bạn thông tin về những phát triển mới, các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm;
  • Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nội bộ của chúng tôi;
  • Thực hiện các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi cũng thực hiện các bước kiểm tra để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác.

Bảo mật

SigmaBond sẽ lưu trữ thông tin của bạn một cách an toàn, và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn khỏi sự lạm dụng hoặc thay đổi trái phép.

Các đối tác của SigmaBond – người/công ty thứ ba cùng với SigmaBond cung cấp dịch vụ đến bạn – có thể truy cập vào thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ cho bạn trên danh nghĩa công ty SigmaBond cũng có nghĩa vụ giữ an toàn thông tin như vậy và không sử dụng những dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi chuyển yêu cầu của bạn cho các công ty chi nhánh của công ty SigmaBond. Trong trường hợp đó, dữ liệu của bạn cũng sẽ được xử lý theo Quy định bảo mật này.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Một vài thông tin được xóa sau khi các vấn đề có liên quan kết thúc nhằm giải phóng tài nguyên cho server. Một vài thông tin có thể dc lưu giữ lâu hơn.

Đơn vị chủ quản

CÔNG TY TNHH SIGMABOND
Số 23 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
MST: 0109132004